მოციმციმე არითმიის ინოვაციური მკურნალობის მეთოდებზე სამედიცინო ფორუმი გაიმართა

კრიო აბლაცია

რატომ კრიო აბლაცია

ქეთევან კიკოლიაშვილის წარმატებული ოპერაცია

კრიოაბლაცია

კრიოაბლაცია

ინოვაციური მიდგომები წინაგულების ფიბრილაციის მკურნალობაში

ინოვაციური მიდგომები წინაგულების ფიბრილაციის მკურნალობაში